Theses 

Veřejná správa v 90. letech 20. století – Mgr. Marta Nováková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Marta Nováková

Bachelor's thesis

Veřejná správa v 90. letech 20. století

Public Administration in the 90 the 20th Century

Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o situaci a změnách ve veřejné správě, a to především v letech 1989 – 2000. Po sametové revoluci a konci režimu se změnila politická, ekonomická i sociální situace, stejně tak jako veřejná správa. Veřejnou správu v 90. letech lze rozdělit na ústřední a územní veřejnou správu. Ústřední veřejná správa je spojena především se státní správou, územní veřejná správa se skládá z místní samosprávy (obce a kraje) a státní správy (okresní úřady, obecní úřady). Tyto instituce a jejich reforma jsou tak hlavním tématem této práce.

Abstract: This bachelor thesis deals with situation and changes in public administration mainly since 1989 – 2000. Political, economic, social situation as well as public administration changed because of the end of communist regime after the Velvet revolution. Public administration in the 90 years was divided into central public administration and local public administration in this text. Central public administration is associated mainly with central state administration, local public administration is consists of local self-government (municipalities and regions) and state administration (district offices, municipal offices). These institutions and their reform is the main topic of this thesis.

Keywords: veřejná správa, státní správa, samospráva, reforma, demokratizace, 90. léta, public administration, state administration, self-government, reform, democratization, 90th years

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 15/12/2018 05:40, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz