Mgr. Marta Nováková

Bakalářská práce

Veřejná správa v 90. letech 20. století

Public Administration in the 90 the 20th Century
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o situaci a změnách ve veřejné správě, a to především v letech 1989 – 2000. Po sametové revoluci a konci režimu se změnila politická, ekonomická i sociální situace, stejně tak jako veřejná správa. Veřejnou správu v 90. letech lze rozdělit na ústřední a územní veřejnou správu. Ústřední veřejná správa je spojena především se státní správou, územní veřejná správa se skládá …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with situation and changes in public administration mainly since 1989 – 2000. Political, economic, social situation as well as public administration changed because of the end of communist regime after the Velvet revolution. Public administration in the 90 years was divided into central public administration and local public administration in this text. Central public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta