Bc. Lenka ČESALOVÁ

Diplomová práce

Konflikt kultury s přírodou - formování ekologického vědomí

The Conflict between Culture and Nature - Formation of ecological consciousness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá příčinami vzniku současné ekologické krize a snaží se je objasnit pomocí sledování proměn vztahu člověka k přírodě, kontinuálně s jeho neustále se transformujícím okolím a vznikem a postupným formováním se jeho ekologického vědomí. Práce analyzuje proces postupných proměn lidského vědomí v průběhu evropských dějin, ve snaze poznat přírodu a místo člověka v ní. Dále se zabývá …více
Abstract:
The goal of this written work was to analyse the gradual transformation process of human consciousness in the course of European history in an attempt to identify the nature and place of humans in it. The aim is to uderstant man´s position in today´s rapidly changing world, to analyze current ecological problems and look for possible solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČESALOVÁ, Lenka. Konflikt kultury s přírodou - formování ekologického vědomí. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma

Všechny práce