Bc. Magdalena Večerková

Master's thesis

Demografický vývoj a jeho dopady na oblast služeb

Demographic development and its impacts for services
Abstract:
V této diplomové práci jsem se věnovala problému vylidňování města Karlovy Vary. Zjistila jsem příčiny úbytku obyvatel ve městě Karlovy Vary a jeho dopady na služby a město samotné.
Abstract:
In this Master's Dissertation, I was dealing with the problem of depopulation of town Karlovy Vary. I found the cause of population decline in Karlovy Vary and its impact on services and the town itself.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication