Mgr. Martina Horáková

Bachelor's thesis

Drogy a drogové závislosti jako morální problém

Drugs and dependence on drugs as a moral problem
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o problematice drog. V první části uvádím historii drog a charakteristiku závislosti obecně. Ve druhé části se zaměřuji na dělení drog dle různých kritérií, a také na účinky vybraných drog. Třetí část pojednává o vztahu drog a společnosti. A ve čtvrté výzkumné části uvádím výsledky výzkumného šetření týkajícího se drogové problematiky. Tohle šetření bylo prováděno u studentů …viac
Abstract:
The thesis deals with the drug problem. The first part describes the history and characteristics of drug addiction in general. In the second part is focused on cutting drug use by various criteria and also the effects of selected drugs. The third part discusses the relationship of drugs and society. And in the fourth, the research, I present the results of an investigation concerning the drug problem …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta