Klára Kajtmanová

Bakalářská práce

Hyaluronová kyselina a její deriváty

Hyaluronic acid and its derivatives
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována analýze kyseliny hyaluronové se zvláštním zaměřením na její deriváty. Jsou zde uvedeny základní informace o její struktuře, použití a historii objevu. Dále jsou zde také zmíněny základní informace o vzniku její polymerní struktury. Součástí práce jsou různé možnosti modifikace kyseliny hyaluronové a analytická stanovení tohoto polymeru a jeho derivátů.
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the analysis of hyaluronic acid with a special focus on its derivatives. Here are some basic information about its structure, usage, and history of discovery. Furthermore, basic information on the formation of its polymeric structure is also mentioned. Part of the thesis is various possibilities of modification of hyaluronic acid and analytical determination of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Bartoš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kajtmanová, Klára. Hyaluronová kyselina a její deriváty. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická