Klára Kajtmanová

Bachelor's thesis

Hyaluronová kyselina a její deriváty

Hyaluronic acid and its derivatives
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována analýze kyseliny hyaluronové se zvláštním zaměřením na její deriváty. Jsou zde uvedeny základní informace o její struktuře, použití a historii objevu. Dále jsou zde také zmíněny základní informace o vzniku její polymerní struktury. Součástí práce jsou různé možnosti modifikace kyseliny hyaluronové a analytická stanovení tohoto polymeru a jeho derivátů.
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the analysis of hyaluronic acid with a special focus on its derivatives. Here are some basic information about its structure, usage, and history of discovery. Furthermore, basic information on the formation of its polymeric structure is also mentioned. Part of the thesis is various possibilities of modification of hyaluronic acid and analytical determination of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Bartoš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kajtmanová, Klára. Hyaluronová kyselina a její deriváty. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická