Bc. Pavlína Vyšňovská

Diplomová práce

Moderná marketingová komunikácia vo vybranej inštitúcii

Modern marketing communication in the selected institution
Abstract:
VYŠŇOVSKÁ, Pavlína: Modern marketing communication in the selected institution. [Graduation's thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, Foreign University Banská Bystrica. Department of finance and banking. Consultant: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. Year: 2015. Number of pages: 75. The Graduation Thesis deals with modern marketing communication in selected institutions. The first chapter focuses …více
Abstract:
VYŠŇOVSKÁ, Pavlína: Moderná marketingová komunikácia vo vybranej inštitúcii. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 75. Diplomová práca sa zoberá modernou marketingovou komunikáciou vo vybranej inštitúcii. Prvá kapitola je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance