Bc. Hynek Zona

Bakalářská práce

Daňová kontrola a kontrola po propuštění zboží

Tax and Post-release Control
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a identifikací rozdílů mezi daňovou kontrolou a kontrolou po propuštění zboží. Analýze a komparaci jsou podrobeny fáze před zahájením, při zahájení a při ukončení. V první části jsou srovnávány kontrolní postupy stran hmotněprávní úpravy. Více prostoru je věnováno srovnání procesněprávní úpravy. Srovnání obou kontrolních mechanismů je provedeno z pohledu aktuální …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison and identification of differences between Tax and Post-release Control. The analysis and comparison are subjected to pre-start, start-up and end-up phases. The first part compares the control procedures of the substantive law. More space is devoted to the comparison of procedural law. The comparison of both control mechanisms is made from the point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta