Bc. Petr Čermák

Bakalářská práce

Dietární expozice současně používaným pesticidům přítomným v zelenině: Vývoj a validace metod

Dietary exposure to currently use pesticides present in vegetables: Method development and validation
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice kontaminace potravin reziduí pesticidů. V teoretické části podává přehled používaných pesticidů a rozděluje je podle toho, jak se tyto látky dostávají do potravin a jaký mají vliv na člověka. Zmiňuje také platnou legislativu na ochranu zdraví. Kromě toho jsou v této části popsány metody a instrumentace potřebné k analýze pesticidů v potravinách. Teoretickou …více
Abstract:
This bachelor thesis is addressing pesticide residues contaminating food commodities. The theoretical part provides an overview of currently used pesticides and groups them according to their pathways to food and impacts on human health. It also reviews a current legislation and policies protecting human health. Instrumentation and methods necessary for analysis of pesticide residues in food are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Ana Maria Miralles Marco
  • Oponent: RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta