Bc. Magdaléna Guráňová

Bakalářská práce

Crowdfunding ako novodobá forma fundraisingu projektov s kreatívnym obsahom

Crowdfunding as a modern method of fundraising of projects with a creative content
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on crowdfunding as a modern form of fundraising for creative projects. The main purpose of the thesis is to use theoretical analyses of the most successful crowdfunding platforms to identify determinants that influence the success of creative projects that use these platforms to raise funds. The first part of the thesis introduces crowdfunding and presents its main advantages …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá crowdfundingom ako novodobou formou fundraisingu projektov s kreatívnym obsahom. Jej hlavným cieľom je na základe teoretickej analýzy najúspešnejších crowdfundingových platforiem nájsť determinanty ovplyvňujúce úspešnosť resp. neúspešnosť projektov s kreatívnym obsahom, ktoré využívajú na získanie finančných prostriedkov tieto platformy. Prvá časť práce obsahuje zoznámenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Chlup

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma