David Drápela

Diplomová práce

SCADA modul pro Cutter Information System

SCADA Module for Cutter Information System
Anotace:
Cílem práce je implementace SCADA modulu pro Cutter Information System, jehož nasazení se předpokládá v kombinaci s dalšími moduly v důlním průmyslu. První části práce se zabývají analýzou a návrhem řešení, využitou platformou a porovnáním se stávajícím systémem. Následuje podrobný popis technických detailů implementace a použitých technologií. Dále práce detailně přibližuje všechny vlastnosti systému …více
Abstract:
The objective of the thesis is to develop a SCADA module for Cutter Information System, which, among other modules, is intended to be used in the mining industry. The first part of the thesis focuses on analysis and proposed design, used platform and comparison with the existing system. Next, the work describes technical details of the implementation and used technologies. Furthermore, detailed description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Kleiner
  • Oponent: Svatopluk Štolfa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika