Mgr. Ondřej Audy, Ph.D.

Doctoral thesis

Legacy and emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment

Legacy and emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment
Anotácia:
Jako persistentní organické polutanty (POPs) označujeme skupinu látek, které v prostředí odolávají biotickému i abiotickému rozkladu. Díky tomu může docházet k jejich transportu na velké vzdálenosti od místa původu a k jejich akumulaci v živých organismech a prostředí. Velké množství POPs patří mezi toxické látky, které mají negativní dopad na člověka i ostatní živé organismy. Pro efektivní sníženi …viac
Abstract:
Persistent organic pollutants (POPs) are a group of chemicals that are resistant to biotic and abiotic degradation in the environment. This makes them capable of accumulation in biota and the environment and able to travel long distances from their point of origin/emission. Many POPs are potent toxicants, causing adverse effects in humans and wildlife. Global regulatory action was needed to reduce …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedúci: Ph.D. Lisa Emily Melymuk
  • Oponent: prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Assoc. Prof. Gilberto Fillmann, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta