Bc. Kristina Koryčanská

Diplomová práce

Obraz českých dějin v benediktinské klášterní knihovně

The image of czech history in benedictine monastic library
Anotace:
Tato práce se zabývá podobou české historie, kterou ve své knihovně vytvářeli benediktini rajhradského kláštera v raném novověku. Tato podoba vychází především ze spisů Bartoloměje Paprockého, Bohuslava Balbína, Gelasia Dobnera a Františka Pubičky, které se v klášterní knihovně vyskytovaly v nejhojnějším počtu. Tato práce sleduje, jakým způsobem byla tato díla čtena a přijímána a jaký obraz českých …více
Abstract:
This thesis focuses on the image of Czech history which was created by Benedictines in the monastic library in Rajhrad in the early modern age. This image is based on the works of Bartoloměj Paprocký, Bohuslav Balbín, Gelasius Dobner and František Pubička which were the most numerous in the monastic library. This thesis describes the way in which the writings were read and accepted and how the image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jindra Pavelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta