Ing. Zuzana Bezáková, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizácia oligosacharidov a krátkych polysacharidov vzniknutých štiepením kyseliny hyalurónovej metódami kvapalinovej chromatografie a štúdium kinetiky štiepenia kyseliny hyalurónovej

HPLC characterization of oligo and short polysaccharides prepared by degradation of hyaluronic acid and study of its degradation kinetics
Anotace:
Hlavným cieľom tejto práce bolo nájsť priemyselne využiteľný spôsob štiepenia hyaluronátu sodného s molekulovou hmotnosťou 1,3 ? 1,8 MDa na hyaluronát sodný s nízkou molekulovou hmotnosťou (0,3 MDa a menej) až oligosacharidy. Boli získané rozsiahle dáta popisujúce alternatívne spôsoby štiepenia HA o rôznej molekulovej hmotnosti. Na experimenty realizované v laboratórnych podmienkach bola vybratá metóda …více
Abstract:
The main aim of this work was to find the industrially usable cleavage method of sodium hyaluronate of molecular weight 1.3 - 1.8 MDa into sodium hyaluronate of low molecular weight (0.3 MDa and less) or even oligosaccharides. Various detailed data describing alternative cleavage ways of HA of various molecular weights were acquired. For the experiments carried out under laboratory conditions a method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 3. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bezáková, Zuzana. Charakterizácia oligosacharidov a krátkych polysacharidov vzniknutých štiepením kyseliny hyalurónovej metódami kvapalinovej chromatografie a štúdium kinetiky štiepenia kyseliny hyalurónovej. Pardubice, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek

Práce na příbuzné téma