Bc. Kristýna Veselá

Master's thesis

Regenerace brownfields financovaná z programu Nemovitosti 2014-2020

Regeneration of brownfields funded from the Nemovitosti 2014-2020 programme
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza programu Nemovitosti 2014–2020. Z této analýzy vyplývá hlavní cíl práce zhodnotit vliv programu Nemovitosti na zanedbané nemovitosti. První kapitola představuje úvodní vhled do problémové oblasti. Zabývá se pojmem brownfield, klasifikací a procesem regenerace brownfieldů. Druhá kapitola se týká pojmu program v souvislosti s jeho hodnocením, nástroji a indikátory …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis is to analyse the Nemovitosti 2014 – 2020 Programme. This analysis represents the basic for the main goal of the diploma thesis – to evaluate the influence of the Nemovitosti Programme on the brownfields. The first chapter represent introducing into the problem area. It involves the term brownfield, its classification, and the process of brownfield regeneration. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2022
  • Supervisor: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tereza Lelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta