Lukáš Křepelka

Bakalářská práce

Závody v dobývání vesmíru v díle Toma Wolfe: Správná posádka

The Space Race in Tom Wolfe's The Right Stuff
Abstract:
This paper is focused on the Space Race in Tom Wolfe's The Right Stuff. The first chapter provides a summary of historical background and defines the terms the Cold War and the Space Race. The theoretical part also provides information about Tom Wolfe's life, his place in literature, and the origin and characteristic of the New Journalism, and also clarifies Wolfe's interest in the Space Race. The …více
Abstract:
Tato práce se věnuje závodům v dobývání vesmíru v díle amerického autora Toma Wolfa Správná posádka. Úvodní kapitola stručně charakterizuje historické souvislosti zachycené v díle, především vysvětluje pojmy studená válka a závody v dobývání vesmíru. Dále se práce věnuje životu Toma Wolfa a zařazuje autora do literárně-historického kontextu, objasňuje Wolfovu roli při vzniku nového žurnalismu, jemuž …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křepelka, Lukáš. Závody v dobývání vesmíru v díle Toma Wolfe: Správná posádka. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi