Barbora Tobolová

Diplomová práce

Možné varianty systému čerpání důlních vod z vodních jam s.p. DIAMO, o.z. ODRA, Ostrava a jejich financování

Possible Variations of Mine Water Pumping from Pump Shafts of State Enterprise DIAMO, Branch Plant ODRA, Ostrava and Their Financing
Anotace:
Diplomová práce se týká problematiky čerpání důlních vod v utlumené části Ostravsko - karvinského revíru a možnosti změny současného systému čerpání důlních vod z ostravské a petřvaldské dílčí pánve na vodních jámách Jeremenko a Žofie státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA, Ostrava. Práce popisuje současný stav čerpání důlních vod na obou vodních jámách a ekonomickou náročnost tohoto způsobu …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned both with the questions of mine water pumping in the part of Ostrava-Karviná hard coal field where mining operations were phased out and with a possible change in current system of mine water pumping from the Ostrava and the Petřvald partial basin by means of Jeremenko and Žofie Pumping Shafts of State Enterprise DIAMO, Branch Plant ODRA. The thesis describes current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Petr Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava