Mgr. Nikola Novotná

Diplomová práce

Využití aktivizačních metod ve výuce čtení a psaní

The use of activation methods in teaching of reading and writing
Anotace:
Diplomová práce pojednává zejména o uplatnění aktivizujících metod ve výuce čtení a psaní. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje obecnou definici a klasifikaci výukových metod, metod ve výuce čtení a psaní a aktivizačních výukových metod. Výzkumná část se zabývá využíváním aktivizačních metod, které učitelé ve své výuce elementárního čtení a psaní nejčastěji …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the application of activating methods in teaching reading and writing. The work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part contains a generic definition and classification of teaching methods, methods of teaching reading and writing and activating teaching methods. The research deals with the using of activation methods which teachers use most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta