Mgr. Marek Lang

Bakalářská práce

Severské křesťanskodemokratické strany a jejich postoj k evropské integraci

Nordic Christian Democratic Parties and their Attitudes towards European Integration
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na postoje severských křesťanskodemokratických stran k evropské integraci. Teoretická část představuje vybrané klasifikace, po ní následuje analýza postojů stran a přiřazení v rámci zvolené klasifikace.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on attitudes of Nordic Christian democratic parties towards the European integration. Theoretical part constitutes selected classification, followed by analysis of the parties attitudes and their inclusion within selected classification.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Pešková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma