Mgr. Kristýna Kyseláková

Diplomová práce

Zkušenosti sester s hodnocením bolesti na pracovišti intenzivní péče

The experience of nurses with pain assessment in intensive care unit
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bolesti na pracovišti intenzivní péče. Cílem této práce je zjístit zkušenosti sester s hodnocením bolesti na pracovišti intenzivní péče. Teoretická část je zaměřena na historii a definice bolesti dále na dělení bolesti. Především se zamřeuje na možnosti využití škál určených pro hodnocení bolesti u jednotlivých skupin pacientů v intenzivní péči. Empirická …více
Abstract:
This thesis deals with assessment of pain on intensive care unit. The main aim of the thesis is to find out the experiences of nurses with pain assessemnt in the intensive care unit. The theoretical part focouses on history and definitions of pain further on division of pain. Mainly focouses on option of utilization scales intended for assessemnt of pain for each groups of patient on intensive care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.