Bc. Jan Rudolf

Bakalářská práce

Rozšíření informačního systému Unicorn Universe s použitím metodiky Unicorn Enterprise System Powered Company

Expansion of Unicorn Universe information system by Unicorn Enterprise System Powered Company methodology
Anotace:
Tato práce je zaměřena na informační systém Unicorn Universe a jeho užití pro rozšíření subsystému Unicorn College. Hlavním cílem bakalářské práce je návrh, dokumentace a implementace aplikací do subsystému Unicorn College na základě požadavků na usnadnění publikace studijních výsledků a automatizace zápisu předmětů do akademického roku. Nedílnou součástí této bakalářské práce je seznámení s metodikou …více
Abstract:
This work is aimed at information system Unicorn Universe and its use in expanding of Unicorn College subsystem. The main objective of the Bachelor thesis is concept, documentation and implementation of applications in the Unicorn College subsystem based on requests of simplifying publication of studying results and automatization of subject registration to academic year. Integral part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rudolf, Jan. Rozšíření informačního systému Unicorn Universe s použitím metodiky Unicorn Enterprise System Powered Company. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN