Bc. Milena Osipova

Diplomová práce

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

Customer relationship strategy and its consolidation
Anotace:
Abstrakt Cílem diplomové práce je na základě podrobné analýzy provázanosti marketingu se systematickým řízením vztahu se zákazníkem prokázat rostoucí význam CRM v současné praxi. V teoretické části je podrobně rozebraná podniková strategie a hodnoty podniku, s důrazem na firemní kulturu a podnikovou strategii. V praktické části diplomové práce je představená společnost Bohemian Symfony s.r.o. Vybraný …více
Abstract:
The aim of this thesis is to demonstrate the increasing importance of CRM in current practice on the basis of a detailed analysis of the interconnection of marketing with the systematic management of customer relationship. In the theoretical part, the company strategy and company values are analyzed in detail, with an emphasis on corporate culture and corporate strategy. Bohemian Symfony s.r.o. is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace