Mgr. Dana Kravková

Diplomová práce

Ekologické aspekty pohybových aktivit na škole v přírodě

Ecological aspects of physical activities at outdoor schooling
Anotace:
Diplomová práce „Ekologické aspekty pohybových aktivit na škole v přírodě“ se zaměřuje na pohybové hry, které seznamují děti mladšího školního věku s přírodními zákonitostmi. Úkolem těchto her je přiblížit přírodu dětem a probudit v nich pocit odpovědnosti. Teoretická část se zabývá charakteristikou a definováním mladšího školního věku, pohybové aktivity a jejího významu v tomto období. Dále práce …více
Abstract:
Diploma thesis „Ecological aspects of physical activities at open air school“ is focusing on movement games which acquaint younger school age children with natural rules. The task of these games is giving an idea of nature and arousing sense of responsibility inside the children. The theoretical part deals with characteristic and definition of younger school age, physical activity and its value in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta