Petra HAVELKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální dovednosti adolescentů se zrakovým postižením a jejich vliv na socializační proces

Social skills of adolescents with visual impairment and their influence on the proces of socialization
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo představit téma sociálních dovedností a jejich významu pro socializační proces na podkladě teoretických zdrojů. Na bázi teoretických východisek byla provedena komparativní studie se zaměřením na srovnání úrovně sociálních kompetencí, především v oblasti komunikačních schopností, osob s vrozeným a získaným postižením zraku a zhodnocení uvedeného v souvislostech socializačního …více
Abstract:
The aim of this thesis was to introduce the topic of social skills and their importance for the proces of socialization based on theoretical resources. This comparative study was conducted with a focus on comparing the level of social competences, especially in the branch of communication skills, and of people with congenital and acquired visual impairment and the evaluation mentioned in the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVELKOVÁ, Petra. Sociální dovednosti adolescentů se zrakovým postižením a jejich vliv na socializační proces. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d090qj d090qj/2
3. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 6. 2020
Bulanova, L.
5. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.