Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D.

Disertační práce

Metody a užití goniometrických funkcí v elementární matematice

Methods and exercices of trigonometric functions in the basic mathematics
Anotace:
V souladu se zadáním projektu je předložená práce věnována systematickému výkladu role goniometrických funkcí v elementární matematice. Na základě studia rozmanité bohaté literatury věnované jednotlivým aspektům je náš výklad podán v ucelené původní podobě šesti kapitol. Kapitola 1 popisuje hlavní historické etapy rozvoje goniometrických poznatků. Postupně jsou vyloženy spolu s podrobným matematickým …více
Abstract:
Corresponding to the presented project, this thesis is devoted to the systematic explanation of the role of trigonometric functions in elementary mathematics. Based on the study of various textbooks and other literature, our explication is done in a compact and connected original form of six expository chapters. Chapter 1 describes the main historical periods of the development of the trigonometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc., doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky