Kateřina Hlaváčková

Master's thesis

The Analysis of Profession of Insolvency Trustee

Analýza profese insolvenčního správce
Abstract:
Tato diplomová práce poskytuje komplexní přehled o profesi insolvenčního správce v České republice a českých insolvenčních správcích jako profesionálech. Žádná z těchto oblastí nebyla dříve zkoumána a popsána. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a popisuje vědecký přístup k analýze pracovních pozic i právní úpravu insolvenčních správců v České republice. Druhá, praktická část …more
Abstract:
This master’s thesis provides a comprehensive overview of the profession of an insolvency trustee in the Czech Republic and of Czech insolvency trustees, as professionals. None of these areas has been examined and described before. This thesis is divided in two parts. The first is theoretical and describes the scientific approach of job analysis as well as legal regulation of the insolvency trustees …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2017
  • Supervisor: Daniela Pauknerová
  • Reader: Kateřina Půbalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71458