Kateřina Hlaváčková

Diplomová práce

The Analysis of Profession of Insolvency Trustee

Analýza profese insolvenčního správce
Anotace:
Tato diplomová práce poskytuje komplexní přehled o profesi insolvenčního správce v České republice a českých insolvenčních správcích jako profesionálech. Žádná z těchto oblastí nebyla dříve zkoumána a popsána. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a popisuje vědecký přístup k analýze pracovních pozic i právní úpravu insolvenčních správců v České republice. Druhá, praktická část …více
Abstract:
This master’s thesis provides a comprehensive overview of the profession of an insolvency trustee in the Czech Republic and of Czech insolvency trustees, as professionals. None of these areas has been examined and described before. This thesis is divided in two parts. The first is theoretical and describes the scientific approach of job analysis as well as legal regulation of the insolvency trustees …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Kateřina Půbalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71458