Anna Marková

Bakalářská práce

Hospodaření, financování a účetnictví Domova pro seniory Strážnice

Management, Financing and Accounting of Retirement Home Strážnice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením, financováním a účetnictvím příspěvkové organizace Domov pro seniory Strážnice. Teoretická část nejprve stručně charakterizuje neziskové organizace, větší část je věnována příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky. Dále se popisuje hospodaření a zdroje financování a na závěr je zmíněno účetnictví příspěvkových organizací. Obsahem praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with management, financing and accounting of public-benefit corporation - Retirement home, Strážnice. In the first, theoretical, part the non-profit institutions are shortly defined where the main focus is on the public-benefit corporation founded by local self-governments, then its management, the sources of financing and finally the accounting of public-benefit corporation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marková, Anna. Hospodaření, financování a účetnictví Domova pro seniory Strážnice. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe