Bc. Lucie Hochmanová, DiS.

Diplomová práce

"Český jih a Šumava v písni" - folkloristická sbírka jako originální národopisná koncepce a umělecká transformace

"Bohemian South and Šumava in Song" - Folklorist Collection as an Original Ethnographic Concept and Artistic Transformation
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na rozsáhlou patnáctidílnou folkloristickou sbírku Český jih a Šumava v písni od Karla Weise. Rozebírá její hudební, literární i výtvarný obsah a zamýšlí se nad její koncepcí nejen jako komplexní národopisné encyklopedie jižních Čech, ale též jako uměleckého díla. Na pozadí společensko-vědeckého dobového kontextu vyzdvihuje antologii jako kulturněhistorický celek a upozorňuje …více
Abstract:
The thesis focuses on the extensive fifteen-part folkloric collection Český jih a Šumava v písni (Czech South and Šumava in a song) by Karel Weis. The thesis analyzes the collection´s musical, literary and artistic content and considers its conception not only as a complex ethnographic encyclopedia of South Bohemia, but also as a work of art. Against the background of the socio-scientific context the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta