Mgr. Michal Fránek

Diplomová práce

Právní úprava nakládání s komunálním odpadem

Legal Regulation of the Municipal Waste Management
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analyzovat situaci současné právní úpravy nakládání s komunálním odpadem. Po krátkém historickém přehledu, vymezení pramenů a nejdůležitějších pojmů následuje stěžejní část mé práce, a to rozbor jednotlivých povinností a oprávnění obce a dalších subjektů v procesu nakládání s komunálním odpadem. Práce obsahuje také evidenci odpadů, ekonomické, administrativní, sankční nástroje …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to analyze the situation of current legal regulation of municipal waste management. After a brief historical overview, determination of sources of the law and the most important key terms succeed fundamental part of my thesis respectively analysis of particular obligations and rights of municipalities and other subjects in the process of dealing with municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta