Bc. Jana Šidlíková

Bakalářská práce

Health Care Reform in the United States

Health Care Reform in the United States
Anotace:
Cílem této práce je představit čtenáři téma zdravotní péče ve Spojených státech amerických, snahy o ustanovení univerzálního zdravotnického systému na federální úrovni a zároveň analyzovat skutečnost, že ačkoliv mnozí američtí prezidenti měli tento systém ve své agendě, teprve Obama byl první prezident schopný jej uzákonit. První část představuje popis aktérů legislativního procesu a jejich vzájemných …více
Abstract:
The main purpose of the thesis is to introduce the reader the topic of health care in the United States and the efforts to enact a universal health care system on the federal level in the country. The thesis presents the fact that even though the many American Presidents had the universal health care system on their agenda, Obama was the first President who was able to enact it. Firstly, the actors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Antonín Zita, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií