Bc. Pavel Mikšík

Diplomová práce

Názory žáků 6. a 7. tříd k tělesné výchově a sportu v České republice, Dánsku a Německu

Opinions and atitudes of 6th and 7th graders in Czech, Danish and German primary and secondary school on physical education and sport
Anotace:
Záměrem této diplomové práce je zjistit názory žáků 6. a 7. tříd k tělesné výchově a sportu z České republiky, Dánska a Německa. Použili jsme standardizovaný dotazník od Prof. PhDr. Bohumila Svobody, DrSc.. Dotazník se skládá ze 60 otázek a je rozdělen do 6 dimenzí. Diplomová práce se snaží najít a porovnat rozdíly mezi názory žáků ohledně sportu a tělesné výchovy.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to identify 6th and 7th graders´opinions and attitudes in Czech, Danish and German secondary schools on physical education and sport. We used a standardised questionnaire with 60 questions created by Prof. PhDr. Bohumil Svoboda, DrSc.. The questionnaires have 60 questions and they are divided into 6 dimensions trying to find out differences in opinions about the sport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce