Bc. Kateřina PAPEŽ

Master's thesis

Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro malé a střední podniky v České republice

Implementation of electronic registration of sales, its benefits and negative aspects to small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronické evidence tržeb. Jejím hlavním cílem je identifikovat skutečné přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro malé a střední podniky a komparovat je s předpokládanými přínosy a negativy. Rešeršní část této práce se zabývá problematikou elektronické evidence tržeb v souvislostech (vč. pojmů daně, daňové úniky, šedá ekonomika) a charakteristikou …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on electronic registration of sales. Its main aim is identification of real benefits and negative aspects of the implementation of electronic registration of sales to small and medium-sized enterprises. The research part of the thesis is focused on electronic registration of sales in context with taxes, tax evasions and grey economy and on small and medium-sized enterprises …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAPEŽ, Kateřina. Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro malé a střední podniky v České republice. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management