Mgr. Roman Novotný

Bachelor's thesis

Prezentace a konstrukce identity prostřednictvím webu 2.0

Presentation and construction of identity through Web 2.0
Abstract:
Cílem práce je identifikace problémů a otázek, které jsou spojeny s fenoménem osobní identity v kyberprostoru. Uvedena je sociologická pozice symbolického interakcionisty Ervinga Goffmana, která je v posledních několika letech aplikována na oblast sociálních médií. Stěžejní část práce je věnována konceptu technologies of the self, který poukazuje na způsoby možného reverzibilního působení virtuálních …more
Abstract:
The goal of submitted thesis is an identification of problems and questions related to phenomenon of personal identity in cyberspace. A sociological position of symbolic interactionist Erving Goffman which is applied on the domain of social media in past few years is showed as an introductory part to the main goal of the thesis. The crucial part of this thesis is dedicated to the concept of technologies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta