Mgr. Roman Novotný

Bachelor's thesis

Prezentace a konstrukce identity prostřednictvím webu 2.0

Presentation and construction of identity through Web 2.0
Anotácia:
Cílem práce je identifikace problémů a otázek, které jsou spojeny s fenoménem osobní identity v kyberprostoru. Uvedena je sociologická pozice symbolického interakcionisty Ervinga Goffmana, která je v posledních několika letech aplikována na oblast sociálních médií. Stěžejní část práce je věnována konceptu technologies of the self, který poukazuje na způsoby možného reverzibilního působení virtuálních …viac
Abstract:
The goal of submitted thesis is an identification of problems and questions related to phenomenon of personal identity in cyberspace. A sociological position of symbolic interactionist Erving Goffman which is applied on the domain of social media in past few years is showed as an introductory part to the main goal of the thesis. The crucial part of this thesis is dedicated to the concept of technologies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta