Ing. Antonín Kopecký

Master's thesis

Hledání místa ČR v EU - Čerpání ze strukturálních fondů EU, podmínky financování středních a malých podniků v ČR

Job Search in the Czech Republic - Making Use of the EU Structural Funds, Conditions for Middle and Small Businesses Financing
Abstract:
Mezi regiony EU přetrvávají významné ekonomické rozdíly. Regionální rozdíly škodlivě ovlivňují provázanost unie. Ekonomická a sociální provázanost je v současné době prioritou EU. Unie spolu s podporou koheze podporuje harmonizaci, vyváženost a udržitelnost ekonomického vývoje, což pomáhá spoluvytvářet pracovní místa a přispívat k ochraně životního prostředí a eliminaci rozdílů mezi muži a ženami. …more
Abstract:
Major economic disparities persist among different regions of the EU. The regional disparities are prejudicial to the Union's cohesion. Economic and social cohesion has been one of the EU's priority objectives for some years now. By promoting cohesion, the Union is encouraging harmonious, balanced and sustainable economic development, creating employment and contributing towards environmental protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 2. 2006
  • Supervisor: doc. Ing. František Nahodil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní