Theses 

Mezinárodní migrace a integrace migrantů v Norsku – Iveta Halouzková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iveta Halouzková

Bakalářská práce

Mezinárodní migrace a integrace migrantů v Norsku

International migration and integration of immigrants in Norway

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na integraci imigrantů v Norsku. Cílem práce je vy-hodnotit integraci migrantů na základě studia indikátorů integrace a migračních politik. Dalším cílem je poskytnout návrhy pro zlepšení integrace imigrantů v této zemi. V bakalářské práci je popsán multikulturní integrační model, který norská politika zastává. Hlavním cílem je popsat proces integrace imigrantů nejen ve společnosti, ale i na ekonomickém trhu. V rámci práce je analyzován vývoj migrace v Norsku. Je znázorněna i situace migrantů v České republice, jaké je postavení migrantů na trhu práce a vývoj počtu migrantů. Zjištěná data sloužila ke komparaci situace v daných zemích.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the integration of immigrants in Norway. The aim is to evaluate the integration of migrants on the basis of the study of indicators of integration and migration policies. Another aim is to provide suggestions for improving the integration of immigrants in this country. The bachelor is described in a multicultural integration model, which holds the Norwegian police. The main goal is to describe the process of integration of immigrants not only in society but also in the economic market. In this work is analyzed the evolution of migration in Norway. It shows the situation of migrants in the Czech Republic, the status of migrants in the labor market and trends in the number of migrants. The observed data was used to compare the situation in those countries.

Klíčová slova: mezinárodní migrace, integrace, multikulturalismus, trh práce, Norsko, Česká republika

Keywords: multicultural, labour market, Norway, Czech Republic, integration, international migration

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Palát, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50925 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz