Theses 

Komparace regulace a dohledu finančního trhu v ČR a ve světě – Bc. Veronika Kolínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání

Bc. Veronika Kolínková

Diplomová práce

Komparace regulace a dohledu finančního trhu v ČR a ve světě

Comparison of financial market supervision in Czech Republic and in the world

Anotace: Diplomová práce „Komparace regulace a dohledu finančního trhu v České republice a ve světě“ je zaměřena na analýzu systému regulace a dohledu nad finančním trhem v ČR a jeho srovnání se systémem regulace a dohledu v USA. První část je věnována problematice regulace a dohledu obecně, je v ní uvedena teoretická klasifikace systémů regulace a dohledu a modely institucionálního uspořádání regulace a dohledu finančního trhu. V další části je analyzován vývoj a současný stav regulace a dohledu na finančním trhu v ČR se zaměřením na bankovní a kapitálový trh. Třetí část se zabývá vývojem a současnou situací regulace a dohledu na finančním trhu v USA a v jejím závěru jsou shrnuty základní odlišnosti mezi systémem regulace a dohledu finančního trhu v ČR a v USA.

Abstract: The diploma thesis “Comparison of Financial Market Supervision in Czech Republic and in the World” is aimed at the analysis of financial market regulation and supervision in the Czech Republic and its comparison with financial market regulation and supervision in the USA. The first part is generally focused on questions of regulation and supervision, systems of regulation and supervision classification and also models of the institutional organization of financial regulation and supervision are mentioned. In the next part is analyzed history and the present state of financial market regulation and supervision in Czech Republic with focus on banking and capital markets. The third part concerns the history and the present state of financial market regulation and supervision in the USA and at the last there are summarized basic differences between systems in the Czech Republic and in the USA.

Klíčová slova: Regulace, dohled, samoregulace, finanční trh, integrace, Česká národní banka Regulation, supervision, self-regulation, financial market, integration, Czech National Bank

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz