Bc. Anna Vaculíková

Diplomová práce

Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD

Reforms of Labor Market Institutions in OECD Countries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá institucemi trhu práce a jejich vlivem na výsledky tohoto trhu, zejména na míru (ne)zaměstnanosti, v členských zemích OECD. První část této práce uvádí teoretická východiska, na kterých tato práce staví – zejména teoretické dopady zavedení či změn institucí trhu práce. Mezi zkoumané instituce patří minimální mzdy, dávky v nezaměstnanosti, aktivní politiky trhu práce, …více
Abstract:
This thesis deals with labour market institutions and the effect they have on the labour market performance, especially on the (un)employment rates in OECD countries. The first part of the thesis presents theoretical foundations of the effects of labour market institutions, discussing minimum wages, unemployment benefits, active labour market policies, employment protection legislation, trade unions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta