Bc. Martina Černohorská

Master's thesis

Dopad převodu výplaty sociálních dávek z obcí na úřad práce z pohledu občana

Impact of transfer of responsibility for payment of social benefits from municipalities to the Labour office from citizen's perspective.
Abstract:
Předmětem diplomové práce je zjištění dopadu převodu výplaty sociálních dávek z obcí na úřad práce, a to z pohledu klientů úřadu práce v Chrudimi. Teoretická část pojednává o základních etapách reformy veřejné správy, institucionálním zajištění systému sociálního zabezpečení po roce 1990 a analyzuje vývoj nepojistných sociálních dávek od roku 1990 až do současnosti. Obsahem praktické části je charakteristika …more
Abstract:
The subject of the thesis is to determine the impact of the transferring of social benefits from municipalities to the Labor Office from the perspective of the clients of The Labor Office of Chrudim. Theoretical basis deals with the basic stages of the public administration reform and social security system after 1990 and analyzes the development of non-insurance social benefits since 1990 until present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ing. Lenka Matějová
  • Reader: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta