Martina Machurová

Bakalářská práce

Spisovnost a nespisovnost v projevech moderátorů Českého rozhlasu 3

Standard and Non-standard Czech Language in Presenters´ Speeches of the Český Rozhlas 3
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vyjadřováním moderátorů Českého rozhlasu 3 Vltava z hlediska spisovné a nespisovné češtiny. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů, které náleží k stratifikaci národního jazyka, dále představení rozhlasové stanice a pořadu. Předmětem praktické části je analýza mluvených projevů z hlediska zvukového, lexikálního, morfologického a syntaktického.
Abstract:
This Bachelor?s thesis examines an expression of broadcasters at Český rozhlas 3 Vltava radio station in terms of standard and non-standard Czech language. The theoretical part includes an explanation of basic concepts which pertain to the stratification of national language, furthermore introduction of the radio station and its show. Subject of the practical part is analysis of speech in phonetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013
Zveřejnit od: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machurová, Martina. Spisovnost a nespisovnost v projevech moderátorů Českého rozhlasu 3. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN