Mgr. Richard Jenč

Diplomová práce

Zaknihované cenné papíry

Dematerialized Securities in the Czech Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na institut zaknihovaných cenných papírů, který zaznamenal v posledních letech bouřlivý rozvoj, završený v podobě zakotvení celého institutu do nového občanského zákoníku. Předkládaná práce tento vývoj sleduje, přičemž hlavní důraz klade na detailní rozbor institutu v novém občanském zákoníku a dalších souvisejících předpisech. Tam kde je třeba, podrobuje současnou …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the Institut of Dematerialized Securities which has recently noted a turbulent development rounded off in the form of establishment of the hole institute in present Civil Code. The presented thesis fallows this development whereas mainly emphsises on detail analysis of the institute in present Civil Code and other related laws. Where necessary subjects present law to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo