Jan Faltýnek

Bakalářská práce

Středočeská integrovná doprava

Central Bohemian integrated transport system
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat integrovanou dopravu ve Středočeském kraji, v oblasti Kladenska. Zvláštní pozornost bude věnována Středočeské integrované dopravě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy integrovaných dopravních systémů a veřejné dopravy. Praktická část se soustředí na oblast okresu Kladno a místního dominantního …více
Abstract:
The objective of this Bachelor's Thesis is to describe integrated transport systém in the Central Bohemia Region, Kladno district. Special attention will be given to the Central Bohemian integrated transport systém. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are explained basic terms and principles of integrated transport systems and public transport. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Milan Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32629

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management