Theses 

Diskurz v televizním pořadu pro předškolní věk – Iveta Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Iveta Nováková

Bakalářská práce

Diskurz v televizním pořadu pro předškolní věk

Discours in TV Show for Pre-school Children

Anotace: Tématem bakalářské práce je diskurs v televizním pořadu pro předškolní věk. Cílem této práce je popsat diskurz televizního pořadu pro děti předškolního věku Kouzelná školka se zaměřením na promítnutí dětského aspektu do dialogů vedených moderátory. V teoretické části se formou rešerše zabývám obecnou charakteristikou dětí předškolního věku a jejich vývoje, především po stránce sociální a intelektuální, a jejich vývoje řečového a motorického a podávám přehled vnějších vlivů, které působí na rozvoj dětí, zvl. jejich fantazie, schopnosti hrát si, na rozvíjení jejich motoriky a řečových dovedností. V části praktické provádím analýzu dialogů v televizním pořadu pro předškolní děti Kouzelná školka se zaměřením na promítnutí dětského aspektu v nich.

Abstract: Theme of the bachelor thesis is discourse in tv programme for preschool age. The aim of this thesis is to describe discourse in tv programme for preschool children named "Kouzelná školka" focusing on the influence of child aspect on the dialogues between the moderators. In the theoretical part I study the general characteristics of prechool children and their development, mainly from social and intelectual perspective, their speech and kinetic development. I provide overview of external effects, which influence their development, especially their imagination, ability to play, progress in their ability to move and speech capability. In practical part I carry out analysis of dialogues in TV series for preschool children named "Kouzelná školka", investigating the impact of child aspect on them.

Klíčová slova: předškolní věk, hra, fantazie, média, časopis pro dítě předškolního věku, edukační pořady, dětský aspekt, analýza dialogů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=22593 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Nováková, Iveta. Diskurz v televizním pořadu pro předškolní věk. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz