Bc. Jaroslav Jansta

Bakalářská práce

Zabezpečení rodinného domu nebo bytové jednotky

Securing the house
Anotace:
Bakálářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu a realizaci zabezpečení rodinného domu. Seznamuje s problematikou objektové bezpečnosti, bezpečnostními technologiemi a s fyzikálními vlastnostmi zabezpečovací techniky. V závěrečné praktické části navrhuje model tří variant reálného zabezpečení rodinného domu se vzájemným porovnáním.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on creation and implementation of securing the house. It shows problems of object security, security technology and physical properties of security systems. In the final practical part is proposed solution to the three variants. At the end it is compared.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jansta, Jaroslav. Zabezpečení rodinného domu nebo bytové jednotky. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační a bezpečnostní systémy