Klára MALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji se zaměřením na změny struktury hospodářství

Population, social and economic development in the Central Bohemian Region focused on economic changes
Anotace:
Tématem bakalářské práce je populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji se zaměřením na změny struktury hospodářství. Demografické a socioekonomické ukazatele jsou sledovány nejčastěji v období 1989-2015. Práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola je zaměřená na charakteristiku Středočeského kraje. Zde je zmíněna poloha území a administrativní členění. V další části jsou zdroje …více
Abstract:
The subject of this Bachelor's thesis is research on population, social and economic development in the Central Bohemia with focus on changes in the economic structure. The demographic and socioeconomic indicators are selected from period between 1989 to 2015. This thesis is divided into five chapters. The first chapter describes characteristics of the Central Bohemian region and its administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Klára. Populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji se zaměřením na změny struktury hospodářství. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická