Mgr. Pavel Mikel, Ph.D.

Bakalářská práce

Problémy kontaminace a sterility při výzkumu aDNA historických populací

Points of contamination and sterility in exploration of aDNA in historical populations
Anotace:
Studium molekul aDNA představuje v současnosti samostatnou a plnohodnotnou vědní disciplínu. Využívání metod molekulární biologie otevřelo cestu k dříve netušeným možnostem výzkumu historických populací. Bakalářská práce na téma Problémy kontaminace a sterility při výzkumu aDNA historických populací poskytuje pohled na historii a současnost výzkumu aDNA. Zaměřuje se na objasnění faktorů ovlivňujících …více
Abstract:
The study of aDNA molecules currently represents an independent and full-featured scientific discipline. The use of methods of molecular biology has opened the way for previously unknown possibilities of historical populations research. Bachelor thesis on the theme Points of contamination and sterility in exploration of aDNA in historical populations provides the insight into the history and the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta