Lukáš Znamenáček

Bakalářská práce

Společenské tance v distanční výuce tělesné výchovy

Ballroom dances in distance teaching of physical education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou distančního vzdělávání v době pandemie. Je zaměřena na tělesnou výchovu a možnost výuky společenských tanců na dálku. Analyzuje názory učitelů tělesné výchovy na distanční výuku na základě anketního šetření. Hlavním výstupem práce je multimediální příručka zaměřená na výuku vybraných společenských tanců, která je určena nejen učitelům a žákům základních škol …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of distance education during a pandemic. It focuses on physical education and the possibility of distance teaching of ballroom dances. It analyzes the opinions of physical education teachers on distance teaching on the basis of a survey. The main output of the work is a multimedia guide focused on the teaching of selected ballroom dances, which is intended not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Znamenáček, Lukáš. Společenské tance v distanční výuce tělesné výchovy. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma