Bc. Zdeněk Soukup

Diplomová práce

Omyly a nepravdy populární psychologie

Failures and lies in pop-psychology
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou 4 knih populární psychologické literatury vysvětlujících genderové rozdíly (2 knihy Johna Graye a 2 knihy Allana a Barbary Peaseových). Práce texty rozebírá z hlediska formy a faktičnosti. Snaží se identifikovat použité komunikační strategie a způsoby, jak jsou v těchto knihách využívány výsledky výzkumů. Cílem je popsat, jak vypadá popularizace psychologie, a ověřit …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of 4 pop-psychology books explaining gender differences (2 books by John Gray and 2 books by Allan and Barbara Pease). The thesis analyses the texts from the viewpoint of form and accuracy. It tries to identify applied communication strategies and ways, how are the research results used in these books. The aim is to describe how the popularization of psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií